Välkommen

Lova Herren alla på vår jord

Författare
Viola Grafström

Copyright
© 2007 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5126534

Låttext (lyrics)

Lova Herren alla på vår jord
Ge all ära till Gud

Hans makt vill vi ropa ut
Hans godhet tar aldrig slut
Vi förkunnar Hans majestät
Över jorden
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka