Välkommen

Namnet över alla namn

Författare
Per Søtorp

Copyright
© His Music

CCLI-nummer
3390788

Låttext (lyrics)

1. Sjung en sång om läkedom och frihet och kraft
Om liv och hälsa från vår Gud
Den dubbla strömmen flyter fram
med vatten som ger liv, det ger oss liv och hälsa
Frihet och frälsning från vår Gud

//: Namnet över alla namn, namnet över alla namn
är Jesus, Jesus ://
Överflöd från källan strömmar från vår Gud
Det ger oss liv och hälsa
frihet och frälsning från vår Gud

2. Sången ifrån himmelen
med liv och hopp från frälsaren
Gör den sjuke stark och frisk igen
Golgata seger och trons ord ifrån Bibeln
Ger oss liv och hälsa, frihet och frälsning från vår Gud
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka