Välkommen

Öppna alla portar

Författare
Text & musik: Henry Seeley, Sv text: Joakim & Maria Lundqvist

Originaltitel
Open Up the Gates

Copyright
Copyright © 2002 Planetshakers Ministries Int. Inc. / Administreras i Norden av David Media AB


Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

< Tillbaka