Välkommen

Öppna mitt hjärta

Författare
Paul Baloche, Svensk översättning: Josephine Appelqvist

Originaltitel
Open the eyes of my heart

Copyright
© 1997 Integrity's Hosanna! Music (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6439550

Låttext (lyrics)

Öppna mitt hjärta för Dig, Gud.
Kom ge mitt inre Ditt ljus, så jag kan se Dig,
Gud, jag vill se Dig. ://

//: Se Dig upphöjd över allt.
Se Dig när Du strålar som solen.
Töm ut Din kärlek och kraft.
Vi ropar helig, helig, helig. ://

//: Helig, helig, helig.
Helig, helig, helig.
Helig, helig, helig.
Gud, vi vill se Dig. ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka