Välkommen

Så stor är Din makt

Författare
Ulrika Stenlund

Copyright
© 2005 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4518844

Låttext (lyrics)

1 Du rymmer havets vatten i Din hand
Och mäter himlens vidd med Dina fingrar
Du tronar över hela jordens rund
Och inför Dig blir furstarna till intet

Så stor är Din makt
Så väldig är Din kraft

2. Du känner varje hjärtas hemlighet
Och räknar varje hårstrå på mitt huvud
Den svage vill Du ge utav Din kraft
Och till en maktlös vill Du ge Din styrka

Väldige Gud, Mäktige Gud
Trofaste Gud, Barmhärtige Gud
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Cdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka