Välkommen

Se Guds Lamm

Författare
Johan Åsgärde, Mattias Frändå

Copyright
© 2013 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6123055

Låttext (lyrics)

Se upp till korset, se den man som hänger där
Livet rinner ur Hans kropp och smärtan tär
Märkt av ondska, svek och skam, Hans själ nu är
För mänsklighetens synd, Han i sin kropp nu bär

När livet rinner ur Hans kropp så ser Han oss
Varje människas ansikte, det var för oss
Samma blick som såg oss innan vi blev till
Den tåras nu av glädje när Han tänker på
vad Hans död leder till

Se Guds Lamm, som tar bort världens synd
Som en röst från himmelen,
sjunger änglar ut Ditt lov
Lovsång, äran och härligheten,
tillhör Dig i evigheters evighet
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Dmoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Dmoll
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka