Välkommen

Var mig när

Författare
Martin Smith. Svensk översättning: Bengt Johansson

Originaltitel
Song of Solomon

Copyright
Gloworks/Thankyou Music. Administreras i Norden av David Media AB

Låttext (lyrics)

När jag känner vinterns kyla
sorgens kalla vindar
Var mig när
När det onda vill förgöra hota och förföra
Var mig när

Kom över bergen, kom över hav
Inget jag fruktar, när Din kärlek jag har

Led mig dit där jag kan se Dig
tag mig ut ur skuggan
Var mig när
Lät mig fängas av Din skönhet
av sängen om Din godhet
Var mig när

Kom över bergen, kom över hav
Inget jag fruktar, när Din kärlek jag har
I mörkret, i natten, min börda Du bär
Häll mig nu stilla, tills ljuset är här
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

Provlyssna på Var mig när

< Tillbaka