Välkommen

Värdigt är Guds lamm

Författare
Darlene Zschech, Svensk översättning: Camilla Olsson

Originaltitel
Worthy is the Lamb

Copyright
© 2000 Wondrous Worship (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6440587

Låttext (lyrics)

Herre tack för Golgata.
Herre tack för priset Du betalt.
Du bar all min synd och skam
och seger vann.
I kärlek gav mig nåd.
Herre tack för kärlek stor.
Herre tack för smärtan som Du tog.
Rena mig i Lammets blod,
din kärleksflod,
sköljer över mig just nu.

Värdigt är Guds lamm.
Du sitter på din tron.
Du är krönt med härlighet,
regerar i evighet.
Upphöjd över allt,
Jesus Du Guds son.
Himmelens gåva korset bar.
Värdigt är Guds lamm.
Värdigt är Guds lamm.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Adur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka