Välkommen

Vi har samma Gud

Författare
Ulf Christiansson

Copyright
© 1980 Fruit Songs / Pierced Records / Uffe Music (Admin av Ulf Christiansson / Fruit Songs)

CCLI-nummer
4228983

Låttext (lyrics)

1. Vi byggde staket som höll oss från varandra
Och när vi inte förstod blev vi hårda
Och vände oss bort från varann
Men Jesus säger till oss, låt staketen få falla
Låt min Ande få smälta er samman på nytt
Låt min kärlek få plats

För när vi reste oss upp och gick för att möta
varandra på vägen
När vi såg varandras hjärtan och glömde de saker
som höll oss isär, skilde oss åt

//: Vi har samma Gud
Vi är Hans folk förenade i Hans blod ://
Som av nåd givits till oss
Genom Jesus hör vi ihop

2. Jesus, jag minns att Du bad, bad om vår enhet
Bad för att kärlekens band skulle hålla
och aldrig gå sönder
För när vi är ett, ett för att världen ska se
Att vi älskar varann ifrån hjärtat och förlåter varann

3. För vi måste förstå att vi alla hör samman
Att vi alla har del i Hans kropp och behövs
Ingen står utanför
Då blir glädjen komplett när vi sluter oss samman,
Inte i kompromiss men med kärlekens band
Tror vi gott om varann
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka