Välkommen

Vi hyllar och tillber Dig

Författare
Piercy, Andy, Alexander, Cecil Frances Humphreys, Svensk översättning: Bengt Johansson

Originaltitel
We Worship and Adore You

Copyright
© 1995 IQ Music Limited

Låttext (lyrics)

Vi hyllar och tillber Dig, nu vill vi ropa ut
Att det finns ingen högre, att bara Du är Gud
Men hur kan vi berätta vad Du har gjort för oss
Om befrielsen och glädjen i skuggan av Ditt kors

Människor och änglar nu ger till Dig sin sång
En sång av ära till Ditt namn i evigheten lång
Det var bara Du som kunde betala syndens pris
Och öppna himlens dörr för oss så vi kan komma in
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka