Välkommen

Vi tror

Författare
Matt Crocker & Ben Fielding Svensk översättning: Hillsong Church Stockholm

Originaltitel
This I believe (the Creed)

Copyright
2014 Hillsong Music Publisning. Administreras i Norden av David Media AB


Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

Provlyssna på Vi tror

< Tillbaka