Välkommen

Vila stilla i Din famn

Författare
Text, musik och arrangemang: Maria Gustin Bergström

Copyright
© 2018 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7177354

Låttext (lyrics)

I Din famn vilar jag
Ömsom stark, ömsom svag
Jag får ro i Ditt namn
När jag vilar i Din famn

I Din famn gråter jag
Genom mörk tåredal
Och Din tröst ger mig mod
När jag gråter i Din famn

I Din famn är jag fri
Evigt vill jag förbli
Nära dig, vid Ditt hjärta
Vila stilla i Din famn

I Din famn jublar jag
Genom ljus glädjedag
Du är med, delar allt
När jag jublar i Din famn

I Din famn lever jag
Sorgetid, fridens dag
Allt får rum, vilken nåd
Att få leva i Din famn
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur_Körarr
Not
40 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka