Välkommen

Om David Media

David Media är en resurs för kyrkans lovsång!

Vi har sedan starten år 2000 målmedvetet producerat resursmaterial för kyrkans lovsång, tillbedjan- och gudstjänstliv genom att ge ut nya sånger, pdfnoter/digitala noter, text/ackordblad, onsongfiler, skivor, videos, DVDs och böcker.

Vi står bakom lovsångsresursen Davids Hjärta vilken hjälper sammanhang att hitta nytt, svenskt material till sin lovsång.

Vi arrangerar även den årliga Konferensen Lovsång tillsammans med flera fina samarbetspartners.

Vi arbetar över samfundsgränserna för att ge kyrkan del av den musikaliska variation och rikedom som finns i de olika sammanhangen. Vi är ett musikförlag och ett skivbolag som förutom vår egen utgivning även distribuerar ett antal utländska bolags produkter i Sverige.

Vill ni besöka oss på sociala medier finns vi även där, varmt välkomna in i vår värld av lovsång!

Facebook

Youtube

Instagram