Välkommen

PLANNINGCENTER

Här kan ni köpa Text/ackord-filer till Planningcenter på sånger från lovsångsresursen Davids Hjärta

PLC-filen är en text-ackordfil (Lyrics &Chord) till Planningcenter. Levereras som rent textdokument.

Textfilen kopieras och läggs in i Lyrics & Chord till en ny sång.
I vissa fall får man fram ©- och upphovsuppgifter genom att lägga in CCLI-ID till sången som oftast finns med i textfilen.
Hittar den inte sången eller om CCLI-ID saknas så lägger man in detta själv när man skapar en ny sång. All information som behövs finns med i textfilen.

Köpet gäller för 10 användare - behöver man till fler användare kan man köpa 2 (20 användare eller 3 (30 användare)

Vi kommer fortsättningsvis att erbjuda Planningcenter-filer till alla nya sånger och successivt lägga till sånger från vår back-list.