Välkommen

JUBLA I HERREN - REGISTER

Title Sidnr.
Abba Fader 1 JIH1
Alltid där 2 JIH1
Att göra Din vilja, Gud 3 JIH1
Bada i barmhärtighet 4 JIH1
Bara Du 5 JIH1
Bara i Dig 6 JIH1
Bön om Helig Ande 7 JIH1
Celebration 8 JIH1
Come let us bow 9 JIH1
Den brinnande kärleken 10 JIH1
Den klara källan 11 JIH1
Det brinner en eld 12 JIH1
Det finns inget annat namn 13 JIH1
Din Andes eld 14 JIH1
Din för evigt ( Instrumental) 15 JIH1
Din nåd 16 JIH1
Din närhet befriar mig 17 JIH1
Dina änglar sjunger 18 JIH1
Ditt blod är heligt 19 JIH1
Ditt regn 20 JIH1
Dra mig Gud in i Din närhet 21 JIH1
Dra mig nära 22 JIH1
Dra mig nära Dig 23 JIH1
Du behöver inte längre 24 JIH1
Du går vid min sida 25 JIH1
Du kan möta vår längtan 26 JIH1
Du låter dig finnas 27 JIH1
Du omsluter mig 28 JIH1
Du räddat mig 29 JIH1
Du är 30 JIH1
Du är Helig och Rättfärdig 31 JIH1
Du är helig, Du är hel 32 JIH1
Du är här 33 JIH1
Du är Israels Helige 34 JIH1
Du är Konung 35 JIH1
Du är Kung i evighet 36 JIH1
Du är min glädje 37 JIH1
Du är min Kung 38 JIH1
Du är mäktig 39 JIH1
Du är så god 40 JIH1
Du är så skön 41 JIH1
Du är vår Konung 42 JIH1
Du är vår skapare 43 JIH1
En sak Gud på mitt hjärta 44 JIH1
En sång inom mig 45 JIH1
En vision i mitt liv 46 JIH1
En överflödande kärlek 47 JIH1
Endast av nåd 48 JIH1
Ett ljus lyser i mörkret 49 JIH1
Evelina 50 JIH1
Evighet 51 JIH1
Fader av liv 52 JIH1
Fader, Dig vill vi söka 53 JIH1
Från evighet till evighet 54 JIH1
Fullkomlig i skönhet 55 JIH1
Fyll våra brunnar 56 JIH1
Förvandlad stad 57 JIH1
Gud, Ditt namn är heligt 58 JIH1
Gud jag älskar Dig 59 JIH1
Gör mitt hjärta rent 60 JIH1
Gör mitt liv till en lovsång 61 JIH1
Han som kommer med frid 62 JIH1
Han som är högst 63 JIH1
Helig mark 64 JIH1
Helig är Herren Sebaot 65 JIH1
Helig, Helig 66 JIH1
Helig, Helig, Helig 67 JIH1
Helig, Helig, Helig 68 JIH1
Helig (Sanctus) 69 JIH1
Helighet är Ditt namn 70 JIH1
Herren, Herren är Gud 71 JIH1
Här är jag 72 JIH1
I Din närhet 73 JIH1
I Din öppna famn 74 JIH1
Inför Ditt ansikte 75 JIH1
Ingen 76 JIH1
Ingen annan är som Du 77 JIH1
Ingen är som Du 78 JIH1
Innerligt söker jag Dig 79 JIH1
Jag böjer mig 80 JIH1
Jag gläder mig i Dig 81 JIH1
Jag har fått en källa 82 JIH1
Jag ser en stad 83 JIH1
Jag sjunger tack 84 JIH1
Jag sträcker mig mot Dig 85 JIH1
Jag står fast i Dig 86 JIH1
Jag tillber Dig allsmäktig Gud 87 JIH1
Jag tillber Dig Du Guds lamm 88 JIH1
Jag var född att lova Dig 89 JIH1
Jag vill ge Dig o Herre min lovsång 90 JIH1
Jag vill ge mitt liv 91 JIH1
Jag vill lova Dig 92 JIH1
Jag vill lova Herren alltid 93 JIH1
Jag vill lovprisa Ditt namn 94 JIH1
Jag vill lyfta Dig upp 95 JIH1
Jag vill sjunga om Dig för evigt 96 JIH1
Jag vill vara där 97 JIH1
Jag vill älska Dig av hela mitt hjärta 98 JIH1
Jag vill ära och tillbe Dig Gud 99 JIH1
Jag älskar Dig Jesus 100 JIH1
Jag önskar 101 JIH1
Jahve 102 JIH1
Jesus jag kommer 103 JIH1
Jesus kom och vidrör oss 104 JIH1
Jesus vår Herre 105 JIH1
Jesus, Guds Helige 106 JIH1
Jesus, Jesus 107 JIH1
Jubla i Herren 108 JIH1
Jubla och dansa 109 JIH1
Kom Du Helige 110 JIH1
Kom Helig Ande 111 JIH1
Kom in i det himmelska 112 JIH1
Kom med Din Ande 113 JIH1
Kom med Din härlighet 114 JIH1
Kom och berör mig 115 JIH1
Kom och fyll mig nu 116 JIH1
Kom tillsammans 117 JIH1
Konungars Konung och herrarnas Herre 118 JIH1
Konungarnas Konung är Du 119 JIH1
Kyrie Eleison 120 JIH1
Källan 121 JIH1
Känner du Honom 122 JIH1
Led oss vidare 123 JIH1
Lova Herren 124 JIH1
Lovat vare Herrens namn 125 JIH1
Lovet och priset tillhör Dig 126 JIH1
Lovet, priset och äran 127 JIH1
Lovsången ljuder 128 JIH1
Lyft upp ditt hjärta 129 JIH1
Låt det flöda fram 130 JIH1
Låt mig få komma nära 131 JIH1
Majestät (Hayford) 132 JIH1
Majestät Konung i evighet 133 JIH1
Marias sång 134 JIH1
Med en enda bön 135 JIH1
Men Din nåd varar 136 JIH1
Mer av Dig 137 JIH1
Mer kärlek 138 JIH1
Mer än fina ord 139 JIH1
Misgana/Den eviga sången/Vi tillber 140 JIH1
Mitt hjärta tillhör Dig 141 JIH1
Mitt liv och min lovsång 142 JIH1
Namnet Jesus 143 JIH1
Namnet över alla namn 144 JIH1
Nattvard 145 JIH1
Nu kommer jag till Dig igen 146 JIH1
Nådefull Gud 147 JIH1
Nåden den faller 148 JIH1
Någon rörde vid mig 149 JIH1
Platsen för mig 150 JIH1
Låt vart ord från min mun (Psalm 19) 151 JIH1
På grund av Jesus blod 152 JIH1
Rena mig 153 JIH1
Res dig 154 JIH1
Res dig Guds folk 155 JIH1
Ropa till Gud 156 JIH1
Saliga Visshet, Jesus är min 157 JIH1
Sjung halleluja 158 JIH1
Sjung lovsång alla länder 159 JIH1
Skapa i mig Gud 160 JIH1
Stor och värdig 161 JIH1
Stor är Guds kärlek 162 JIH1
Stora mäktiga är Dina verk 163 JIH1
Strömmen från Gud 164 JIH1
Stå upp, o Gud 165 JIH1
Så enkel är min tro 166 JIH1
Så ljuvlig är Din närhet 167 JIH1
Sänd Ditt kärleksregn 168 JIH1
Tack för Din trofasthet 169 JIH1
Tack för Golgata 170 JIH1
Tack till vår Gud 171 JIH1
Till Den som sitter på tronen 172 JIH1
Till Din ära 173 JIH1
Till vår Gud 174 JIH1
Tillsammans 175 JIH1
Trofast Gud 176 JIH1
Tänd Din eld igen 177 JIH1
Törstar efter fullhet 178 JIH1
Under ett vattenfall 179 JIH1
Upphöjd vare Du Gud 180 JIH1
Upphöjt är Ditt heliga namn 181 JIH1
Vacker 182 JIH1
Var glad (G Kendric) 183 JIH1
Vem är som Du 184 JIH1
Vi har samma Gud 185 JIH1
Vi hyllar och tillber Dig 186 JIH1
Vi jublar inför Dig 187 JIH1
Vi lyfter Ditt namn 188 JIH1
Vi vill se Jesus lyftas högt 189 JIH1
Vila i nåden 190 JIH1
Vilken vän jag fann 191 JIH1
Välkommen till denna plats 192 JIH1
Välsignat är Ditt heliga namn 193 JIH1
Värdig är Du 194 JIH1
Ära halleluja 195 JIH1
Ära, ära, ära till Guds lamm 196 JIH1
Öppen källa 197 JIH1
Överflöd 198 JIH1
Abba Fader 1 JIH2
Aftonhymn (Instrumental) 2 JIH2
Alla mina dagar 3 JIH2
Alla mina ord och tankar 4 JIH2
Alla ska vi falla ner 5 JIH2
Allsmäktig Gud 6 JIH2
Allsmäktig Gud (Vineyard) 7 JIH2
Allt handlar om Dig 8 JIH2
Allt som andas 9 JIH2
Allt till Jesus 10 JIH2
Alltid hos mig 11 JIH2
Alltid trofast 12 JIH2
Alltid älskad 13 JIH2
Andas 14 JIH2
Ansikte mot ansikte 15 JIH2
Att få se Dig 16 JIH2
Bara va hos Dig 17 JIH2
Beroende 18 JIH2
Brunnen 19 JIH2
Den skönaste 20 JIH2
Det dyrbaraste 21 JIH2
Det sjunger i själen 22 JIH2
Det är Du 23 JIH2
Det är Du 24 JIH2
Det är gott att tacka Dig Gud 25 JIH2
Detta mysterium 26 JIH2
Dig vill jag prisa 27 JIH2
Din kärlek 28 JIH2
Din är äran 29 JIH2
Ditt namn är morgonstjärnan 30 JIH2
Ditt är riket 31 JIH2
Du ensam är Gud 32 JIH2
Du ger oss liv 33 JIH2
Du har genomskådat mig 34 JIH2
Du har gett mig glädjen 35 JIH2
Du har många namn 36 JIH2
Du som är törstig 37 JIH2
Du är 38 JIH2
Du är den som vi följer 39 JIH2
Du är Gud 40 JIH2
Du är Gud i himlen 41 JIH2
Du är helig 42 JIH2
Du är Messias 43 JIH2
Du är här 44 JIH2
Du är min Gud 45 JIH2
Du är min Gud 46 JIH2
Du är min Kung 47 JIH2
Du är min tillflykt 48 JIH2
Du är så nära 49 JIH2
Du är värd all min lovsång 50 JIH2
Du är värdig 51 JIH2
Därför vi prisar 52 JIH2
Emmanuel 53 JIH2
En hjälte för Gud 54 JIH2
En kärlekssång 55 JIH2
En stilla plats hos Dig 56 JIH2
Endast Herren 57 JIH2
Ett folk på väg 58 JIH2
Fader 59 JIH2
Floden 60 JIH2
Från mörker till ljus 61 JIH2
För jag älskar Dig Jesus 62 JIH2
För Ditt kors 63 JIH2
För evigt 64 JIH2
För mig närmre 65 JIH2
För mig till Ditt rum 66 JIH2
Gladsången 67 JIH2
Gud den högste 68 JIH2
Gud allsmäktig 69 JIH2
Gud Du min Gud 70 JIH2
Gud Du är min Gud 71 JIH2
Gud gör något nytt 72 JIH2
Gud kom och visa Dig för mig 73 JIH2
Gud och ingen annan 74 JIH2
Guds kärleksflod 75 JIH2
Göm mig i Dina vingar 76 JIH2
Halleluja (Evig och beständig) 77 JIH2
Hela universum tillber Dig 78 JIH2
Helig 79 JIH2
Helig är Du Gud 80 JIH2
Helig är vår Gud 81 JIH2
Helig, alltings Herre 82 JIH2
Helige Gud 83 JIH2
Helig, Gud Du är helig 84 JIH2
Herre förnya i dessa år Dina gärningar 85 JIH2
Herre jag orkar inte mer 86 JIH2
Herre jag vill prisa Dig 87 JIH2
Herren Sebaot 88 JIH2
Herren vår Gud 89 JIH2
Herren vår Gud är en Konung 90 JIH2
Herren är min starkhet 91 JIH2
Herrens underbara namn 92 JIH2
Himmelens Gud 93 JIH2
Hjärtats lovsång 94 JIH2
Hos Dig 95 JIH2
Hosianna (Jesus dog och livet vann) 96 JIH2
Hosianna Messias 97 JIH2
Hungrig 98 JIH2
Härlig är jorden 99 JIH2
Hör min bön 100 JIH2
Hör vår lovsång 101 JIH2
I alla evigheter 102 JIH2
I Din famn 103 JIH2
I Din närhet 104 JIH2
I Ditt ansiktes ljus 105 JIH2
I skuggan av Din ljuvlighet 106 JIH2
I skuggan av Din nåd 107 JIH2
Immanuel 108 JIH2
Inga andra gudar 109 JIH2
Ingen 110 JIH2
Ingen som Du 111 JIH2
Jag böjer mig inför Dig 112 JIH2
Jag för dig ut 113 JIH2
Jag ger Dig mitt liv 114 JIH2
Jag höjer upp min röst 115 JIH2
Jag kommer för att tillbe 116 JIH2
Jag längtar efter Dig min Gud 117 JIH2
Jag prisar Dig 118 JIH2
Jag ser min Gud 119 JIH2
Jag tillber Dig 120 JIH2
Jag vill ge Dig all min lovsång 121 JIH2
Jag vill komma närmare 122 JIH2
Jag vill lära känna Dig 123 JIH2
Jag vill visa min kärlek 124 JIH2
Jag älskar Dig (Kärlekssång) 125 JIH2
Jag är Din 126 JIH2
Jag är fri 127 JIH2
Jag är ren och fri 128 JIH2
Jesaja 12/ Vi ska ösa 129 JIH2
Jesus Du är underbar 130 JIH2
Jesus fyll oss 131 JIH2
Jesus för världen 132 JIH2
Jesus jag älskar Dig 133 JIH2
Jesus kom 134 JIH2
Jesus Kristus 135 JIH2
Jesus vi beundrar Dig 136 JIH2
Kanske är det så 137 JIH2
Klippan 138 JIH2
Kom 139 JIH2
Kom Helig Ande 140 JIH2
Kom låt oss böja våra knän 141 JIH2
Kom låt oss tillbe 142 JIH2
Kom och berör oss 143 JIH2
Kom och regera 144 JIH2
Kom och se 145 JIH2
Kom till mig 146 JIH2
Kom var mitt centrum 147 JIH2
Kyrie Eleison 148 JIH2
Kärlekssången 149 JIH2
Livets bröd 150 JIH2
Lova Herren min själ 151 JIH2
Lyft era hjärtan 152 JIH2
Låt Din Ande 153 JIH2
Låt Din vilja ske 154 JIH2
Låt läkedomen flöda 155 JIH2
Med allting som jag är 156 JIH2
Mer än en nära vän 157 JIH2
Mer än en segrare 158 JIH2
Min Gud 159 JIH2
Min längtan 160 JIH2
Mitt hjärta är redo 161 JIH2
Nu böjer jag mig ner 162 JIH2
Nåd och kärlek 163 JIH2
När den nya dagen gryr 164 JIH2
När jag ser 165 JIH2
Nära Dig Gud 166 JIH2
Nära Jesus 167 JIH2
Närmare Dig 168 JIH2
Närmare mig 169 JIH2
O huvud blodigt sårat 170 JIH2
Pappa Gud 171 JIH2
På Dig min Gud förtröstar jag 172 JIH2
Inför Dig (På helig mark) 173 JIH2
På klippan 174 JIH2
Se Guds lamm 175 JIH2
Sjunga och dansa (Ditt underbara kors) 176 JIH2
Skapelsens lovsång 177 JIH2
Spikarnas lovsång 178 JIH2
Stjärnhimlens konung 179 JIH2
Strömmar flödar fram 180 JIH2
Så god 181 JIH2
Så länge jag lever 182 JIH2
Så väldigt är Ditt namn 183 JIH2
Sätt våra hjärtan i brand 184 JIH2
Tacksam 185 JIH2
The River/Floden 186 JIH2
Tid att tillbe 187 JIH2
Tid för tårar 188 JIH2
Till Konungen 189 JIH2
To You my Lord 190 JIH2
Tro 191 JIH2
Tänd oss 192 JIH2
Utan Dig 193 JIH2
Utan Din nåd 194 JIH2
Utsträckta armar 195 JIH2
We were born to be free 196 JIH2
Vi har en Gud och Fader 197 JIH2
Vi hyllar Jesus 198 JIH2
Vi tillber Dig 199 JIH2
Vi vill säga tack 200 JIH2
Vi vill tillbe Dig 201 JIH2
Vi är här samlade tillsammans 202 JIH2
Vill Du vandra med mig varje dag 203 JIH2
Visa mig Din väg 204 JIH2
Våra hjärtan flödar över 205 JIH2
Välsignelsen 206 JIH2
Vänd Ditt ansikte till mig 207 JIH2
Värdigt är Guds lamm 208 JIH2
Åh, vilken dag 209 JIH2
Älskar Dig 210 JIH2
Än en gång 211 JIH2
Ändå tror jag på Dig 212 JIH2
Ära 213 JIH2
Även när mitt hjärta gråter 214 JIH2
Ödmjukhetens Konung 215 JIH2
Öppna mitt hjärta 216 JIH2
Överlämna 217 JIH2
Aftonbön (Gud Du som älskar stora och små) 1 JIH3
Agnus Dei 2 JIH3
All ära 3 JIH3
Alla dagar 4 JIH3
Alla mina dagar 5 JIH3
Allt som Du har sagt 6 JIH3
Jesus, allt till Jesus 7 JIH3
Allt vad jag behöver 8 JIH3
Alltid prisa 9 JIH3
Av Dig och genom Dig 10 JIH3
Bara Du är Gud 11 JIH3
Bara du är värdig 12 JIH3
Bara Jesu blod 13 JIH3
Bortom alla mina vägar 14 JIH3
Bönen från mitt hjärta 15 JIH3
Den Evige 16 JIH3
Det bästa i världen 17 JIH3
Det finns en plats 18 JIH3
Det finns ingen annan 19 JIH3
Det finns inget större namn 20 JIH3
Det går en ängel 21 JIH3
Din nåd är allt jag behöver 22 JIH3
Ditt lov 23 JIH3
Ditt namn är heligt 24 JIH3
Djupare inför Dig 25 JIH3
Du ensam är Gud 26 JIH3
Du gick till korset för mig 27 JIH3
Du har ett namn 28 JIH3
Du har räddat mig 29 JIH3
Du har vunnit seger 30 JIH3
Du känner mig 31 JIH3
Du och bara Du 32 JIH3
Du skyddar mig 33 JIH3
Du talar 34 JIH3
Du är Befriaren 35 JIH3
Du är den enda 36 JIH3
Du är en god Gud 37 JIH3
Du är en god Gud 38 JIH3
Du är god 39 JIH3
Du är min tillflykt 40 JIH3
Du är mitt allt 41 JIH3
Du är mitt andetag 42 JIH3
Du är stor 43 JIH3
Du är värdig 44 JIH3
Du är Yahweh 45 JIH3
En förtärande eld 46 JIH3
Enkla ord 47 JIH3
Ett ögonkast från Dig 48 JIH3
Evige Far 49 JIH3
Fader vår 50 JIH3
Faller ner 51 JIH3
Fri 52 JIH3
Frid till denna plats 53 JIH3
Från evighet till evighet 54 JIH3
Fyll mig 55 JIH3
Får jag komma till Dig 56 JIH3
För hela vårt land 57 JIH3
Förhärliga Ditt namn 58 JIH3
Först och sist 59 JIH3
Gjort mig glad 60 JIH3
Gregorios lovsång 61 JIH3
Gud med oss 62 JIH3
Gud är en god Gud 63 JIH3
Gud är god 64 JIH3
Gud, den evige 65 JIH3
Gud, Du är här 66 JIH3
Gör mig svag 67 JIH3
Halleluja 68 JIH3
Halleluja 69 JIH3
Halleluja, kom och prisa Hans namn 70 JIH3
Han vann seger 71 JIH3
Helig Ande kom 72 JIH3
Helig Du är helig 73 JIH3
Helig är Du Gud 74 JIH3
Herre kom 75 JIH3
Hopp 76 JIH3
Hosianna (i höjden) 77 JIH3
Hosianna (Lovet stiger) 78 JIH3
Hur ljuvligt klingar Jesus namn 79 JIH3
Håll fast när allting vacklar 80 JIH3
Högst av allt 81 JIH3
I Din närhet 82 JIH3
I Kristus har mitt hopp sin grund 83 JIH3
I Kristus själv 84 JIH3
I kärlekens kraft 85 JIH3
Idag får vi vara Elia 86 JIH3
Inga ord kan beskriva 87 JIH3
Ingen annan är som Du 88 JIH3
Ingen ensam 89 JIH3
Ingen som Jesus 90 JIH3
Ingen är en klippa som vår Gud 91 JIH3
Ingenting 92 JIH3
Inget namn är så skönt 93 JIH3
Inte med makt 94 JIH3
Jag behöver Din nåd 95 JIH3
Jag böjer mig 96 JIH3
Jag höjer min röst och ropar 97 JIH3
Jag hörde brus av röster 98 JIH3
Jag kan bara ana 99 JIH3
Jag kastar mig på Dig (Hela mitt liv) 100 JIH3
Jag lyfter mina händer 101 JIH3
Jag lyfter mina ögon upp till bergen 102 JIH3
Jag tackar Dig 103 JIH3
Jag tillber Dig levande Gud 104 JIH3
Jag vill ge mitt tack till Dig 105 JIH3
Jag vill se Dig 106 JIH3
Jag älskar Dig 107 JIH3
Jag älskar Jesus 108 JIH3
Jag är Din 109 JIH3
Jesus Du är Konung 110 JIH3
Jesus Du är värdig 111 JIH3
Jesus Guds son 112 JIH3
Jesus har gjort allt 113 JIH3
Jesus jag älskar Dig 114 JIH3
Jesus kär, gå ej förbi mig 115 JIH3
Jesus, namnet över alla namn 116 JIH3
Jesus världens ljus 117 JIH3
Jesus Konungarnas Konung 118 JIH3
Jorden är Herrens 119 JIH3
Kom 120 JIH3
Kom allt Guds folk 121 JIH3
Kom helig Ande 122 JIH3
Kom Herre rör vid oss 123 JIH3
Kom lev i mig 124 JIH3
Kom med enhet 125 JIH3
Kom med regn 126 JIH3
Kom nådebordet är dukat 127 JIH3
Led mig i Din sanning 128 JIH3
Levande vatten 129 JIH3
Lovsång ljuder kring Din tron 130 JIH3
Lycklig den 131 JIH3
Med allting som jag är 132 JIH3
Med allting som jag är och har 133 JIH3
Med Dig i evighet 134 JIH3
Mer av Dig 135 JIH3
Mer än allting annat 136 JIH3
Min bön tar form i Dig 137 JIH3
Min frid 138 JIH3
Min idol (Jesus Du är min idol) 139 JIH3
Min starkhet 140 JIH3
Mina dagar 141 JIH3
Mitt hjärtas lovsång 142 JIH3
Morgonstjärnan 143 JIH3
Nu är det nådens tid 144 JIH3
Något särskilt med Ditt namn 145 JIH3
När jag ger nåd 146 JIH3
När jag kommer hem 147 JIH3
När livet gör mig illa 148 JIH3
När orden tagit slut 149 JIH3
Obeskrivlig 150 JIH3
Och jag vill älska Dig 151 JIH3
Rikedomen i Jesus 152 JIH3
Rör vid mitt hjärta 153 JIH3
Sjung till Herrens ära 154 JIH3
Sjung till Jesus 155 JIH3
Skapa ett rent hjärta 156 JIH3
Skynda till min räddning 157 JIH3
Stor och mäktig Konung 158 JIH3
Strömmar ifrån himlen 159 JIH3
Så god 160 JIH3
Så stor är Din makt 161 JIH3
Så stor är vår Gud 162 JIH3
Såsom Ditt namn 163 JIH3
Tack för Jesu blod 164 JIH3
Tacka Herren för Han är god 165 JIH3
Till himlen når Din godhet 166 JIH3
Trosbekännelse (Vi tror på Dig Fader Son och Ande) 167 JIH3
Underbar 168 JIH3
Underbar Frälsare 169 JIH3
Undrens Gud 170 JIH3
Undrens Gud 171 JIH3
Uppe i himlen 172 JIH3
Upphöjd och värdig 173 JIH3
Utan Dig 174 JIH3
Var stilla 175 JIH3
Varje knä ska böjas 176 JIH3
Varken död eller liv 177 JIH3
Vem är lik Dig Gud 178 JIH3
What can I give You 179 JIH3
Vi böjer oss 180 JIH3
Vi får tillbe Dig 181 JIH3
Vi ger Dig lov 182 JIH3
Vi ger nu våra hjärtan 183 JIH3
Vi sjunger en ny sång 184 JIH3
Vi sträcker oss mot Dig 185 JIH3
Vi säger ja 186 JIH3
Vi tillber Dig 187 JIH3
Vi tillber Dig 188 JIH3
Vi tror på Dig 189 JIH3
Vi vilar i Herrens händer 190 JIH3
Vid Ditt kors 191 JIH3
Vid Guds hjärta är jag buren 192 JIH3
Vila ut 193 JIH3
Vilket under 194 JIH3
Vilket underbart namn 195 JIH3
Vingar som örnen 196 JIH3
Viska Herrens namn 197 JIH3
Vår Herre vår Konung 198 JIH3
Vår lovsång tillhör Dig 199 JIH3
Vår själ väntar på Herren 200 JIH3
Väldig Gud 201 JIH3
Värdig Du är värdig 202 JIH3
Älskad (Morgonsång) 203 JIH3
Älskade Jesus 204 JIH3
Älskar Dig 205 JIH3
Älskat mig först 206 JIH3
Ända till skyarna 207 JIH3
Ändå tror jag på Dig 208 JIH3
Ära till Ditt namn 209 JIH3
Äran är Din 210 JIH3
Ärans Konung 211 JIH3
Öppna var dörr 212 JIH3
Tala till mig 213 JIH3
Alla behöver kärlek 1 JIH4
Allt jag kan ge Dig är min brustenhet 2 JIH4
Allt närmare Dig 3 JIH4
Allt vad jag önskar 4 JIH4
Alltid där 5 JIH4
Alltid älska Dig 6 JIH4
Always be my Father 7 JIH4
Av hans sår 8 JIH4
Bara Jesus 9 JIH4
Bara Jesus kvar 10 JIH4
Behöver Dig 11 JIH4
Beroende 12 JIH4
Berör oss nu 13 JIH4
Bliv kvar hos oss 14 JIH4
Centrum 15 JIH4
Den djupa källan 16 JIH4
Den finaste gåva 17 JIH4
Den högste och den störste 18 JIH4
Din kärlek förundrar mig 19 JIH4
Din är äran, Gud 20 JIH4
Ditt eviga ljus 21 JIH4
Ditt ljus genomtränger mörkret 22 JIH4
Ditt namn 23 JIH4
Ditt namn är skönt 24 JIH4
Ditt ord 25 JIH4
Du består 26 JIH4
Du människa 27 JIH4
Du regerar 28 JIH4
Du som alltid är här 29 JIH4
Du som stillar stormen 30 JIH4
Du som älskade först 31 JIH4
Du som är 32 JIH4
Du sträcker oss Din hand 33 JIH4
Du tog min plats 34 JIH4
Du vet vem jag är 35 JIH4
Du är 36 JIH4
Du är 37 JIH4
Du är den ende 38 JIH4
Du är det levande vattnet 39 JIH4
Du är evig 40 JIH4
Du är Gud här i staden 41 JIH4
Du är min Gud 42 JIH4
Du är min Gud 43 JIH4
Du är mitt enda hopp 44 JIH4
Du är mitt hem 45 JIH4
Du är värd 46 JIH4
En dag 47 JIH4
En enda dag 48 JIH4
En förtärande eld 49 JIH4
En liten stund, en evighet 50 JIH4
Ett enda ber jag Herren om 51 JIH4
Faller mot Dig 52 JIH4
Friheten är här 53 JIH4
Fyll mig nu 54 JIH4
För dig utgiven 55 JIH4
För en värld som blöder 56 JIH4
Förbli i Din närhet 57 JIH4
Försoning 58 JIH4
Förunderlig nåd (Du är min Kung) 59 JIH4
Förundrad står jag i Hans närhet 60 JIH4
Ge oss av Din härlighet 61 JIH4
Genom allt Du bevarar mig 62 JIH4
Gläd er alltid i Herren 63 JIH4
Gud av all evighet 64 JIH4
Gud av ljus 65 JIH4
Gud för Dig är allting klart 66 JIH4
Gör er inga bekymmer 67 JIH4
Halleluja 68 JIH4
Han är här 69 JIH4
Hela mitt liv 70 JIH4
Hela skapelsens Gud 71 JIH4
Helig 72 JIH4
Helig Ande 73 JIH4
Helig Ande, Kom helig Ande 74 JIH4
Helig är Du 75 JIH4
Helig, Du av evighet 76 JIH4
Helig, helig, helig (Psalm 3) 77 JIH4
Heliga eld 78 JIH4
Helige kom 79 JIH4
Herre gör mig till en mänska som gör skillnad 80 JIH4
Herre hör vår bön 81 JIH4
Herre i Dina händer 82 JIH4
Herre låt Ditt ansiktes ljus lysa över mig 83 JIH4
Herre, led oss 84 JIH4
Herren vår Gud 85 JIH4
Herren är Ditt namn 86 JIH4
Himlen har rämnat 87 JIH4
Hope 88 JIH4
Hos Dig 89 JIH4
Hur Länge? (Ps 13) 90 JIH4
Här och nu 91 JIH4
Höj Din röst 92 JIH4
Höj din röst 93 JIH4
Hör vår bön 94 JIH4
I Ditt namn 95 JIH4
I hjärtat mitt 96 JIH4
I kväll, i evighet andas Gud 97 JIH4
I mitt hjärta 98 JIH4
I nådens tid 99 JIH4
I regnet 100 JIH4
Inför Guds tron i himmelen 101 JIH4
Inför nådens tron 102 JIH4
Inget kan mätas med Dig 103 JIH4
Invid Golgata kors 104 JIH4
Jag funnit kärlek 105 JIH4
Jag höjer mitt lov till Dig 106 JIH4
Jag kan aldrig sluta att lovsjunga Dig 107 JIH4
Jag tror på Dig 108 JIH4
Jag vet att Din hand håller mig 109 JIH4
Jag vill lova Ditt underbara namn 110 JIH4
Jag vill sjunga om Din kärlek 111 JIH4
Jag vill sjunga till Herrens ära 112 JIH4
Jahve 113 JIH4
Jahve 114 JIH4
Jesus 115 JIH4
Jesus har gjort allt 116 JIH4
Jesus kär gå ej förbi mig 117 JIH4
Jesus tack 118 JIH4
Jesus världens ljus 119 JIH4
Jesus, Ditt sköna namn 120 JIH4
Jesus, Du är allt 121 JIH4
Jesus, jag älskar Dig 122 JIH4
Jesus, var mitt allt 123 JIH4
Jesus, vem är som Du 124 JIH4
Johannes 3:16 125 JIH4
Kan vi se in i Jesu ögon 126 JIH4
Kom låt oss falla ner 127 JIH4
Kom och bo i mig 128 JIH4
Kom och gör under 129 JIH4
Kom som du är 130 JIH4
Konung för evigt 131 JIH4
Kristus kommer 132 JIH4
Kyrie Eleison 133 JIH4
Kyrie Eleison 134 JIH4
Kärlekens Fader 135 JIH4
Lilla jag 136 JIH4
Livet vann 137 JIH4
Lova Herren 138 JIH4
Lova Herren alla på vår jord 139 JIH4
Lova Herren min själ 140 JIH4
Lova Herren min själ 141 JIH4
Lova vår Gud 142 JIH4
Lyft upp Hans namn 143 JIH4
Låt oss ära och prisa Gud 144 JIH4
Makten och äran 145 JIH4
Min själ längtar efter din frälsning 146 JIH4
Min tillflykt 147 JIH4
Många gånger 148 JIH4
O Halleluja fröjd det är 149 JIH4
Once again (Alleluja) 150 JIH4
Prisar Ditt namn 151 JIH4
Psalm 102 152 JIH4
Psalm 130 153 JIH4
Rena mig 154 JIH4
Rena mig så blir jag ren 155 JIH4
Ropar till Dig Herre 156 JIH4
Rör vid oss nu 157 JIH4
Sanctus 158 JIH4
Se Guds Son 159 JIH4
Se mot öster 160 JIH4
Sjung en ny sång 161 JIH4
Sjung till Herrens ära en ny sång 162 JIH4
Skapelsens Gud 163 JIH4
Som hjorten längtar efter vatten 164 JIH4
Staden på berget 165 JIH4
Stor är Din härlighet 166 JIH4
Stor är Du Herre och Konung 167 JIH4
Så att Ditt namn blir känt 168 JIH4
Tack Jesus 169 JIH4
Tag och ät 170 JIH4
Tid för tårar 171 JIH4
Till Dig 172 JIH4
Till Guds källa 173 JIH4
Till vem skulle vi gå 174 JIH4
Tillber Dig 175 JIH4
Treenighetens lov 176 JIH4
Tänd Din eld 177 JIH4
Tänk om Du inte fanns här 178 JIH4
Upphöjd över allting 179 JIH4
Utan Dig 180 JIH4
Vandra med mig 181 JIH4
Var glad 182 JIH4
Var stilla 183 JIH4
Vem kan stå inför Dig? 184 JIH4
Vi bekänner 185 JIH4
Vi bekänner Gud allsmäktig 186 JIH4
Vi faller ner 187 JIH4
Vi upphöjer vår store Gud 188 JIH4
Vi är fria 189 JIH4
Vill va hos Dig 190 JIH4
Vintersjäl 191 JIH4
Vår Fader 192 JIH4
Vår Fader i himmelen 193 JIH4
Vår Far 194 JIH4
You are the rock of my salvation 195 JIH4
You o Lord are the hope of the world 196 JIH4
Än en gång (Halleluja) 197 JIH4
Ärans Konung är Du 198 JIH4
Alfa Omega 1 JIH5
Allt till Dig 2 JIH5
Allt till Jesus 3 JIH5
Andas på mig 4 JIH5
Att bli lik Dig Herre 5 JIH5
Bara Du är värdig 6 JIH5
Bara Jesus 7 JIH5
Be så ska ni få 8 JIH5
Brödet är brutet 9 JIH5
Börja med mig 10 JIH5
Dag efter dag 11 JIH5
Det är fest 12 JIH5
Detta är min längtan 13 JIH5
Din nåd 14 JIH5
Din närhet är himlen för mig 15 JIH5
Ditt namn 16 JIH5
Du ger skönhet åt allt 17 JIH5
Du gör allting nytt 18 JIH5
Du har mitt liv i Din hand 19 JIH5
Du regerar över oss 20 JIH5
Du som råder 21 JIH5
Du som räddar och försonar 22 JIH5
Du som är innan något annat blev 23 JIH5
Du valde mitt hjärta 24 JIH5
Du vann mig 25 JIH5
Du vet varför 26 JIH5
Du vårt allt 27 JIH5
Du är 28 JIH5
Du är aldrig ensam 29 JIH5
Du är det levande vattnet 30 JIH5
Du är förlåten 31 JIH5
Du är Gud, Du är underbar 32 JIH5
Du är min källa 33 JIH5
Du är mitt liv 34 JIH5
Du är stor 35 JIH5
Du är större 36 JIH5
Du är viktig 37 JIH5
Då lyser namnet Jesus än 38 JIH5
Där nåden vill ta vid 39 JIH5
En dag i Dina gårdar 40 JIH5
En väg 41 JIH5
Endast i Gud 42 JIH5
Ett har jag begärt 43 JIH5
Ett mästerverk 44 JIH5
Evig är Guds nåd 45 JIH5
Evigt varar Hans nåd 46 JIH5
Från Dig o Gud strömmar liv 47 JIH5
Från solens uppgång 48 JIH5
Fullkomlig Fader 49 JIH5
Följa Dig 50 JIH5
För all tid 51 JIH5
För allt Du gjort 52 JIH5
För att Du finns 53 JIH5
För evigt 54 JIH5
För evigt Din 55 JIH5
För vår Gud är allting möjligt 56 JIH5
Förbarma Dig 57 JIH5
Förlorar jag Dig förlorar jag allt 58 JIH5
Förlåt mig 59 JIH5
Förlåten (Forgiven) 60 JIH5
Ge mig ett hjärta som blöder 61 JIH5
Genom allt är Du den som bär 62 JIH5
Glömmer aldrig Dig 63 JIH5
God 64 JIH5
Gud av nåd 65 JIH5
Gud det finns ingen som Du 66 JIH5
Gud är ljus 67 JIH5
Guds sanna ljus 68 JIH5
Halleluja 69 JIH5
Halleluja halleluja vår Gud är stor 70 JIH5
Helig 71 JIH5
Helig Ande med himlens ljus 72 JIH5
Helig Ande kom hjälp oss idag 73 JIH5
Herre till vem skulle vi gå 74 JIH5
Hoppet 75 JIH5
Hosianna 76 JIH5
Hymn för sökare 77 JIH5
Här för Dig 78 JIH5
Här sitter jag inför Dig 79 JIH5
Härlighet och ljus 80 JIH5
Ingen hemlighet 81 JIH5
Inget kan skilja oss åt 82 JIH5
Jag ber om Din frid 83 JIH5
Jag flyr till Dig 84 JIH5
Jag förtröstar helt på Dig 85 JIH5
Jag har hört om Dina gärningar 86 JIH5
Jag prisar Dig för Du är 87 JIH5
Jag ser himlen 88 JIH5
Jag ska tillbe Dig 89 JIH5
Jag tillber Dig min Gud 90 JIH5
Jag vill av hela hjärtat 91 JIH5
Jag vill va Din vän 92 JIH5
Jesus 93 JIH5
Jesus Ditt namn 94 JIH5
Jesus Guds lamm 95 JIH5
Jesus Kristus dra mig till Dig 96 JIH5
Jesus är i centrum 97 JIH5
Jesus, Du är allt 98 JIH5
Jesus ingen är som Du 99 JIH5
Jesus, min dyre frälsare 100 JIH5
Joller 101 JIH5
Jorden är Din 102 JIH5
Jubelropet 103 JIH5
Klippan 104 JIH5
Kom 105 JIH5
Kom Du källa till all glädje 106 JIH5
Kom Helig Ande 107 JIH5
Kom i min hunger 108 JIH5
Kom låt Din vilja ske 109 JIH5
Kom med och sjung 110 JIH5
Kom och lovsjung 111 JIH5
Kom ta plats i våra hjärtan 112 JIH5
Kom Herre Jesus 113 JIH5
Korset står över allt 114 JIH5
Krön Honom nu Guds lamm (Majestät) 115 JIH5
Kärlekseld 116 JIH5
Kärlekskällan 117 JIH5
Lammets sång 118 JIH5
Leva livet 119 JIH5
Livets största fråga (Jesus Du är) 120 JIH5
Lova Herren min själ 121 JIH5
Lovad vare Du 122 JIH5
Lovsjunger Ditt namn 123 JIH5
Lys upp mörkret 124 JIH5
Låt allt som andas (Ps 150) 125 JIH5
Låt Ditt hjärta slå i mig 126 JIH5
Löftena kunna ej svika 127 JIH5
Med ena handen på hjärtat 128 JIH5
Mer av Dig 129 JIH5
Mer av Dig 130 JIH5
Mer, mera av Jesus 131 JIH5
Min innersta bön 132 JIH5
Min Jesus 133 JIH5
Min längtan ger mig ingen ro 134 JIH5
Min själ 135 JIH5
Mindre utav mig och mer av Dig 136 JIH5
Mitt enda hopp 137 JIH5
Mitt hjärtas sång 138 JIH5
Mitt i all min egen strävan 139 JIH5
Morgonen, Dagen, Aftonen 140 JIH5
Moses sång 141 JIH5
Måla Jesus 142 JIH5
Nåd i överflöd 143 JIH5
Nåd och sanning 144 JIH5
Närmre Dig 145 JIH5
Om Herren vill jag sjunga 146 JIH5
Oändlig nåd 147 JIH5
Regerar i Ditt ljus 148 JIH5
Saliga Visshet (Min Konung kommer) 149 JIH5
Se Guds lamm 150 JIH5
Se Guds Lamm 151 JIH5
Segerns krona 152 JIH5
Segerrik 153 JIH5
Sjung ut 154 JIH5
Skapa i mig Gud ett rent hjärta 155 JIH5
Soluppgång 156 JIH5
Stjärnehimlens Gud 157 JIH5
Så helt ifrån Gud 158 JIH5
Så stor är Din trofasthet 159 JIH5
Så tacksam 160 JIH5
Sänd Ditt ljus 161 JIH5
Ta mig till den platsen 162 JIH5
Tack för livet 163 JIH5
Tack, tack Jesus 164 JIH5
Tacka Guds Helige 165 JIH5
Tag mitt allt 166 JIH5
Till Dig stiger sången 167 JIH5
Till Guds källa 168 JIH5
Tillbaka till Dig 169 JIH5
Trisagion 170 JIH5
Trofast 171 JIH5
Trons mysterium 172 JIH5
Tusen skäl 173 JIH5
Under Dina vingars skugga 174 JIH5
Var mig när 175 JIH5
Vi lovar Dig, vår befriare 176 JIH5
Vi sjunger halleluja 177 JIH5
Vi sjunger ära 178 JIH5
Vi tillber Dig (för den Du är) 179 JIH5
Vi vill lägga våra liv (Helt i Din hand) 180 JIH5
Vi vill se Gud 181 JIH5
Vi vill ära Dig 182 JIH5
Vid Ditt kors 183 JIH5
Vid min sida 184 JIH5
Vila 185 JIH5
Vår fader 186 JIH5
Vår Gud 187 JIH5
Vår hjälpare (Ps 121) 188 JIH5
Vår tro 189 JIH5
Välsignelsen 190 JIH5
Världens frälsare 191 JIH5
Världens hopp 192 JIH5
Är någon törstig 193 JIH5
Äran helt till Dig 194 JIH5
Aftonbön 1 JIH6
All ära 2 JIH6
Allt som Herren gjort 3 JIH6
Allting nytt 4 JIH6
Anchor 5 JIH6
Ansikte mot ansikte 6 JIH6
Bara Du Gud 7 JIH6
Bara hos Gud (Psalm 62) 8 JIH6
Bara Jesus kan 9 JIH6
Barmhärtige samariten 10 JIH6
Bli stilla 11 JIH6
Brinner 12 JIH6
Brist ut i sång 13 JIH6
Brustna kärl (Oändlig nåd) 14 JIH6
Bygger mitt liv 15 JIH6
Den ofattbara kärleken 16 JIH6
Denna kraft i Hans kors 17 JIH6
Det bästa ligger framför oss 18 JIH6
Det finns ingen som vår Gud 19 JIH6
Det går en väg mot framtiden 20 JIH6
Det största 21 JIH6
Det är hans namn 22 JIH6
Din trofasthet 23 JIH6
Ditt kors 24 JIH6
Ditt namn 25 JIH6
Ditt namn på mitt hjärta 26 JIH6
Du ger mig mod 27 JIH6
Du gör det igen 28 JIH6
Du gör mirakel 29 JIH6
Du har varit så god mot mig 30 JIH6
Du lämnar aldrig mig 31 JIH6
Du mitt hopp 32 JIH6
Du som bär ett heligt namn 33 JIH6
Du är (Halleluja) 34 JIH6
Du är den Du är 35 JIH6
Du är densamme 36 JIH6
Du är god 37 JIH6
Du är mitt hem 38 JIH6
Du är på riktigt 39 JIH6
Du är så god 40 JIH6
Du är underbar 41 JIH6
En dag 42 JIH6
En gång för alla 43 JIH6
En konung kliver ner 44 JIH6
En större sång 45 JIH6
Enade i kärlek 46 JIH6
Endast vår Gud 47 JIH6
Ett brutet bröd för världen 48 JIH6
Ett har jag begärt 49 JIH6
Faller in i Jesu armar 50 JIH6
Frihet 51 JIH6
Frihet har ett namn 52 JIH6
Frimodiga hjärtan 53 JIH6
Frälsningens dag har grytt 54 JIH6
Fullkomligt majestät 55 JIH6
För den här världens skull 56 JIH6
För evigt vill jag sjunga 57 JIH6
För mig hem 58 JIH6
Ge mig Jesus 59 JIH6
Ger allt vi är 60 JIH6
Godhet och nåd 61 JIH6
Graven är tom 62 JIH6
Gud med oss 63 JIH6
Gud min Gud, Dig söker jag 64 JIH6
Guds gåvor 65 JIH6
Guds och lammets sång 66 JIH6
Hela himmelen 67 JIH6
Hela jorden sjunger ut 68 JIH6
Helig Ande (Kom och möt oss här) 69 JIH6
Helige Gud 70 JIH6
Helt omsluten 71 JIH6
Herre vi vill ge Dig ära 72 JIH6
Herre, låt Din vilja ske 73 JIH6
Herren är god (Psalm 23) 74 JIH6
Himlarnas sång 75 JIH6
Himlens konung världen hopp 76 JIH6
Himmelska ljusets högtid 77 JIH6
Hjärtats Herre och kung 78 JIH6
Hosianna 79 JIH6
Hosianna i vart djup 80 JIH6
Här är jag sänd mig 81 JIH6
Härifrån till evigheten 82 JIH6
Hörnsten 83 JIH6
I dalen 84 JIH6
I Din närvaro 85 JIH6
I evighet (Vi sjunger Halleluja) 86 JIH6
I namnet Jesus 87 JIH6
I stormen 88 JIH6
Ingen annan 89 JIH6
Jag behöver Dig 90 JIH6
Jag ska följa Dig 91 JIH6
Jag säger ja 92 JIH6
Jag vet vilka tankar 93 JIH6
Jag vill tillbe Dig min Herre 94 JIH6
Jag vill va nära Dig 95 JIH6
Jag är Din 96 JIH6
Jag är inte rädd 97 JIH6
Jesus 98 JIH6
Jesus Du förtjänar allt 99 JIH6
Jesus Du är underbar 100 JIH6
Kom in 101 JIH6
Kom Jesus kallar 102 JIH6
Kom nära mig 103 JIH6
Konungarnas Kung 104 JIH6
Kristus är nog för mig 105 JIH6
Känna Dig 106 JIH6
Kärlekens källa 107 JIH6
Led mig vidare 108 JIH6
Lova Herren 109 JIH6
Lovsång till Anden 110 JIH6
Lovsång utan slut 111 JIH6
Låt det vara Jesus 112 JIH6
Låt Din himmel öppnas 113 JIH6
Låt Din vilja ske 114 JIH6
Låt Ditt rike bryta fram 115 JIH6
Låt djupen sjunga ut 116 JIH6
Låt elden brinna 117 JIH6
Låt oss få se 118 JIH6
Låt varje hjärta 119 JIH6
Lär mig att älska 120 JIH6
Mer av Dig - Järpehag 121 JIH6
Mer lik Dig (lär mig) 122 JIH6
Min själ sjunger 123 JIH6
Mitt hjärtas djupa längtan 124 JIH6
Mitt hopp är byggt på stadig grund 125 JIH6
Mod 126 JIH6
Namnet Jesus (Det finns en sanning) 127 JIH6
Natt är för Dig ingen natt 128 JIH6
Ny morgon 129 JIH6
Nådefull 130 JIH6
Nåden räcker 131 JIH6
Nådens bord 132 JIH6
När jag har Dig Jesus 133 JIH6
Närmare 134 JIH6
Närmare Dig 135 JIH6
Närmre än mitt andetag 136 JIH6
O kom låt oss tillbedja 137 JIH6
O prisa högt 138 JIH6
Oändlig nåd (Jag kommer aldrig glömma) 139 JIH6
Oändlig nåd (Sjung halleluja) 140 JIH6
Pappa 141 JIH6
Prisa Herren alla folk 142 JIH6
Psalm 62 (Min själ får ro) 143 JIH6
Påminn mig igen 144 JIH6
Samma styrka 145 JIH6
Silas sång 146 JIH6
Skapelsens Herre 147 JIH6
Stor är Din trofasthet 148 JIH6
Stor är Du Gud 149 JIH6
Sträcker upp våra händer 150 JIH6
Strömmar av kärlek 151 JIH6
Stäm våra hjärtans instrument 152 JIH6
Så hög som himmel 153 JIH6
Så sjung halleluja 154 JIH6
Sänd Ditt regn - Herre kom 155 JIH6
Söndagshymn (Kristus har uppstått) 156 JIH6
Tack Helig Ande 157 JIH6
Treenig Gud 158 JIH6
Treenighet 159 JIH6
Tro på mig (Joh 14) 160 JIH6
Ty så älskar Gud 161 JIH6
Tänker aldrig glömma 162 JIH6
Underbare Jesus 163 JIH6
Upphöj Jesus 164 JIH6
Upphöj kung Jesus 165 JIH6
Upphöjd är Du 166 JIH6
Varde frid 167 JIH6
Vi behöver Dig 168 JIH6
Vi lovsjunger Dig (Vi är samlade) 169 JIH6
Vi ska inte vackla 170 JIH6
Vi ska sjunga ut 171 JIH6
Vi skäms inte 172 JIH6
Vi tror 173 JIH6
Vi tror 174 JIH6
Vi vill följa Dig 175 JIH6
Vi vill ge Dig det bästa 176 JIH6
Vi vill gå 177 JIH6
Vi vänder om 178 JIH6
Vi älskar Dig Jesus 179 JIH6
Vid Ditt kors 180 JIH6
Vid foten av Ditt kors 181 JIH6
Vilar 182 JIH6
Vilken otrolig nåd 183 JIH6
Vilken vän (Østbys version) 184 JIH6
Vilket underbart namn 185 JIH6
Viska namnet Jesus 186 JIH6
Vår Gud (Østby) 187 JIH6
Vår Gud 188 JIH6
Våra ögon har sett Herren 189 JIH6
Väck passionen 190 JIH6
Vägar vidare 191 JIH6
Välkommen 192 JIH6
Välsignelsen 193 JIH6
Välsignelsen (The Blessing) 194 JIH6
Väntar här på Dig (Psalm 130) 195 JIH6
Världens Konung 196 JIH6
Ära 197 JIH6
Ära till Gud 198 JIH6
Ökenregn 199 JIH6
Översköljd 200 JIH6
Övervann döden 201 JIH6