Välkommen
Hos David Media söker du enkelt och snabbt licens/tillstånd för trycktillstånd, synkronisering, översättningar mm.

Kommersiell licens

Inom kort lanserar vi en online licens ansökan men tills vidare så maila din förfrågan till licensing@davidmedia.se

Icke-kommersiella licens

Licenser för församlingar, konferenser och andra icke-kommersiella arrangemang.  Inom kort kommer du att kunna ladda  ner ett formulär för en smidig ansökningsprocess men tills vidare så maila din förfrågan till  licensing@davidmedia.se

Översättningar

Att översätta utländska verk till det egna språket är ett betydelsefullt arbete. Det är mycket som ska stämma innan en översättning kan godkännas för användning.
En bra översättning ska bl.a. vara trogen grundtextens budskap och innehåll, återge en god teologi och vara på ett följsamt och sångbart språk. En dålig översättning faller snabbt i glömska men en bra översättning kan ge en sång ett helt nytt liv som gör att den används och sprids till många nya sammanhang.  Slutligen kanske  den t.o.m. upptas i den egna, nationella sångskatten. 


    •    Det är fritt för vem som helst att översätta ett verk men kontrollera först att det inte redan finns en godkänd översättning på den sång som man vill översätta


    •    Det är inte tillåtet att använda en översättning som inte först godkänts av förlaget. Detta är viktigt dels av upphovsrättsliga skäl men även för att det inte ska spridas olika versioner av samma sång.

Vill du översätta ett verk?
Om du vill lämna in en översättning så går processen till på följande vis:
    1.    Ladda ner vår enkla Översättningsmall (Microsoft Excel-dokument).
    2.    Döp filen efter originaltitel + det språk som den översatts till. Ex Mighty to save – Svenska/Swedish.
    3.    Skriv originaltext i kolumn A, din översättning i kolumn B samt en ord-för-ord-översättning tillbaka till e.ngelska i kolumn C.
    4.    Maila in dokumentet till publishing@davidmedia.se

Vi försöker behandla ert ärende så snart vi kan men räkna med 1-2 månaders svarstid.

Ett tips!
En bra översättning tar sin tid att mejsla fram och ofta är det flera personer inblandade i processen. Vi rekommenderar att låta någon utomstående få granska er översättning innan ni mejlar den till oss. Gärna en bibelkunnig person t.ex. en pastor/präst eller teolog  som kan göra en första granskning. Detta är inget krav från vår sida men en varm rekommendation.

Om den sång du söker inte finns i översättningslistan så kontakta oss på publishing@davidmedia.se.


Lycka till med arbetet och tack på förhand för visat tålamod!