Välkommen

Upphovsrätt

Denna text är hämtad från www.CCLI.se

Vad är copyright?

Copyright, vilket är detsamma som upphovsrätt, är en egendomsrätt given till skaparna av originalen till musikaliska, litterära, artistiska och dramatiska arbeten.

Upphovsrättslagen:

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är den lag som gäller i Sverige och som ger konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas. Lagen ger två huvudrättigheter:

Ekonomiska rättigheter - som ger ägaren rätten att kräva betalning från personer som önskar kopiera, framföra eller spela in dennes verk. Detta gäller för både kommersiellt och för icke kommersiellt bruk.
Ideella rättigheter - är dels rätten att bli namngiven när verket utnyttjas. Den ger också upphovsmannen skydd mot att verket utan hans samtycke ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i ett sådant sammanhang att hans litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks.

Skyddar era verk:

Ett nyskrivet verk är, enligt upphovsrättslagen, copyrightskyddat från det ögonblick det är nedskrivet eller framfört i något fysiskt eller greppbart format.

Copyright och kyrkan:

När man köper en psalmbok eller en annan tryckt sångbok ingår copyrightersättning/royalty, som en del i priset. Den kyrka som bara använder tryckta sångböcker följer genom detta copyrightlagen.
Numera använder sig allt fler kyrkor av modern teknologi och skapar sina egna sångblad, sånghäften, pärmar, sångböcker eller projicerar texterna via overheadprojektor eller via datorer och olika projiceringsprogram. När en församling på detta sätt reproducerar material istället för att köpa in tryckta sångböcker krävs tillstånd från copyrightinnehavaren eller från dennes representant, som enligt lag har rätt till ersättning.

Att kontakta varje copyrightinnehavare varje gång man vill mångfaldiga deras verk i sin församling är både tidskrävande, komplicerat och kan dessutom bli ganska dyrt. Detta var orsaken till att CCLI startades, så att copyrightinnehavarna verkligen skulle få ersättning när deras verk används och för att göra det enkelt för kyrkor, skolor och kristna organisationer att sköta sin kopiering och projicering lagligt, utan besväret att regelbundet måsta kontakta många olika rättsinnehavare.

Multimedia och teknologi

Numera är det många kyrkor som använder sig av modern teknologi. Det blir därmed allt vanligare att man inte endast sjunger ur t ex psalmböcker. De flesta vill kunna välja och blanda fritt. Man lagrar sånger i olika dataprogram för projicering och utskrifter, för många olika ändamål inom församlingens verksamhet. Allt detta är helt lagligt med CCLI-licensen (förutsatt att copyrightinnehavarna finns innefattade i CCLI).

Det är CCLI:s vision att göra kreativa verk (sånger) tillgängliga för kyrkorna på ett enkelt, lagligt och prisvärt sätt.

För mer information kontakta oss på

Telefon: 090-715 730 Mejl: info@davidmedia.se
eller CCLI (Christan Copyright Licensing International)
Telefon: 090-190 110 Mejl: info@ccli.se Hemsida: www.ccli.se