Välkommen

David Davage

Information
Namn:

David Davage (f. 1983) är docent i Gamla testamentets exegetik och lärare vid Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Han växte upp i en kristen familj som när han var fyra år åkte ut som missionärer till Paris. Böcker och musik har varit återkommande intressen. Med en pastor till pappa och en pianolärare till mamma var ett engagemang i församlingen naturligt, och David var tidigt med och spelade till den tonsatta bönen. Kombinationen teologi och musik kom sedan att utforskas på olika sätt. Efter några år på folkhögskolan ITM där David fick läsa både teologi och musik blev det teologistudier på Örebro teologiska högskola, där ett intresse för Psaltaren började växa fram. Det mynnade så småningom ut i en doktorsavhandling vid Lunds universitet. Efter disputationen 2016 började David jobba som lärare i Gamla testamentet på ALT, samt bibelforskare vid Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo. Han har två pojkar, Samuel och Elias, och är sedan 2013 bosatt i Umeå och gift med Samantha.

Produktioner med David Davage