Välkommen

Tabernaklets kör

Information
Namn:

Tabernaklets kör är en församlingskör utan inträdesprov, där olika åldrar blandas i stämmorna. Vår huvuduppgift är att i gudstjänsterna både framföra musik och leda lovsång.

Kören övar varje vecka och sjunger ungefär var 4:e söndag i Tabernaklet. Där utöver åker vi med jämna mellanrum iväg och sjunger i andra kyrkor.

Tänk att få vara en kör- en grupp individer som regelbundet träffas, där allas närvaro krävs för att den unika samklangen skall ljuda. Många röster tillsammans kan skapa det som en person ensam aldrig kan åstadkomma.

En atmosfär av uppmuntran till kreativitet har under de senaste åren bidragit till att många personer i kören har kommit med egna alster som vi har haft glädjen att få sjunga. Det är något alldeles extra att få ta del av varandras kreativitet som ju ofta återspeglar den situation vi står i som individer eller som församling. Kören har mer och mer också blivit ett forum där vi ber och lovsjunger tillsammans. Det är en förmån att få dela den gemenskapen.

Produktioner med Tabernaklets kör