Välkommen

Du och bara Du

Författare
Tobias Åkerman , Arr: Erika Möller

Copyright
© 2004 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4237644

Låttext (lyrics)

Herre jag vill prisa Dig för Du är underbar.
Herre jag vill tillbe Dig min Herre och min Gud.
Jesus Du är underbar helig och rättfärdig.
Jesus Du och bara Du är värdig vår lovsång.

Jesus, Jesus, Du och bara Du.
Jesus, Jesus, Du och bara Du.
Jesus, Jesus, Du och bara Du, Jesus.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka