Välkommen

Du som älskade först

Författare
Text: Jonas Pettersson, Musik: Jonas Pettsrsson, Ola Jansson, Jonas Habte

Copyright
© 2009 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5566967

Låttext (lyrics)

Du har skapat oss och allting som vi ser det tillhör Dig
Det var Du som skiljde hav från land
Vi kommer inför Dig i glädje, proklamerar att Du är
Vår konung i all evighet

Du regerar
Du är vår Kung och Ditt rike är kärlekens
Du som älskade först
Konungars Kung, full av nåd
Vi älskar Dig
Du som älskade först

Vi vill lita på Ditt ord och alla löften som Du gett
Vi sträcker oss mot Dig i tro
Vi vill jubla inför Dig, Du är värdig allt vår lov
Vår Konung i all evighet

Du regerar
Du är vår Kung och Ditt rike är kärlekens
Du som älskade först
Konungars kung full av nåd
Vi älskar Dig
Du som älskade först

Stick:
En dag står vi inför Dig
En dag sjunger vid Din tron
änglar ger Dig all ära
En dag en dag
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka