Välkommen

Du sträcker oss Din hand

Författare
Peter Bergstrand

Copyright
© 2008 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5136366

Låttext (lyrics)

Du sträcker oss Din hand och rör vid våra liv
Du läker mänsklighetens sår
Ditt Ord är levande, förvandlar våra liv
Ur hjärtan stiger glädjens sång

Vi tillber Dig.....

Du skapar något nytt ibland oss
Ger oss mod att leva
Du fyller våra hjärtan med hopp och tro
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Amoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka