Välkommen

Endast av nåd

Författare
Gerrit Gustavfson, Svensk översättning: Hans Johansson/Thomas Lindbjer

Originaltitel
Only by grace

Copyright
© 1990 Integrity's Hosanna! Music (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4136408

Låttext (lyrics)

Endast av nåd får vi komma
endast Din nåd ger oss liv
Ej genom nå't vi kan göra
endast Din nåd ger oss liv
In i din närhet Du kallar, drar oss till Dig
Och på Din nåd vill vi svara:
Herre vi kommer nu

Herre Du är ju helt rättvis, vem kan då
Nalkas Din heliga kärlek och ändå bestå
Genom Din seger på korset så är vi
Fria från synden och döden och Du ger oss liv
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka