Välkommen

Ett ljus lyser i mörkret

Författare
Erik Jeor

Copyright
© 1998 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2933579

Låttext (lyrics)

Ett ljus lyser i mörkret

//: Hans namn är Jesus
Hans namn är Jesus
Hans namn är Jesus ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka