Välkommen

Herre förnya i dessa år Dina gärningar

Författare
Jonas Stenlund

Copyright
© 2000 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
3293964

Låttext (lyrics)

O Gud, vi kommer nu, inför Din tron
Vi är Ditt folk, Du är vår Gud, vi längtar efter Dig
Kom Far, dra oss till Dig, lär oss att tillbedja Dig
Med hängivna hjärtan, i ande och sanning
Kom och ge oss liv

//: Herre förnya i dessa år Dina gärningar ://

O Gud, vi längtar så, efter att se
Ta våra hjärtan, smörj våra ögon
Kom och ge oss ljus
O Gud, kom med Din eld, låt oss få brinna för Dig
Låt elden lysa, låt elden rena, tänd Din eld igen
O Gud, ett rop stiger upp från Dina barn i vårt land
Sträck ut Din hand, rädda vårt folk
Låt nåd gå före dom
O Gud, vi kommer nu, i ödmjukhet inför Din tron
Förlåt all vår stolthet, förlåt oss för ljumhet
Kom och ge oss liv

Frukta inte för jag är med dig
Var ej försagd, för jag är din Gud
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig
Med min rättfärdighets högra hand
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bmoll (Hmoll)
< Tillbaka