Välkommen

Herren vår Gud är en Konung

Författare
Z Topelius/Stralsund

Copyright
© Words: Public Domain, Music: 2000 David Songs (Admin av David Media AB)

Låttext (lyrics)

Herren vår Gud är en konung i makt och ära
Kom alla folk att vårt eviga lov Honom bära
Himmel och jord bärs av Hans kraftiga ord
Allt Han sitt hägn vill beskära

Pris vare Herren som allting så härligt bereder
Som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder
Som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd
Och sitt beskydd kring oss breder

Herren vår Gud vare lov som en Far för oss blivit
Som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit
Som på vår jord leder med Ande och ord
Dem som åt Kristus sig givit

Herren vår salighets Gud må vi prisa och tjäna
Kraften är Hans och all vishet och ära allena
Pris ske Hans namn att Han oss vill i sin famn
Alla med Kristus förena
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka