Välkommen

Jag älskar Dig

Författare
Viola Grafström

Copyright
© 2004 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4395926

Låttext (lyrics)

Vem är som Du min dyre Jesus
Min själ får vila i Dig
Dina ord mig smeker, Du läker varje sår
Ingen är som Du Jesus
Jag faller i Din famn, Du håller mig
Förlorar mig själv men vinner
För evigt Din, jag vilar i Din nåd
Ingen är som Du Jesus

Jag älskar Dig, jag älskar Dig
Jag tillbeder Jesus

Hos Dig Herre är livets källa
Din ljuvlighets ström går fram
Du visar mig vägen, Du leder mina steg
Ingen är som Du Jesus
Mitt hjärtas längtan, mitt inre väntar
Att få skåda Din härlighet
Du bär namnet som vi bekänner
Ingen är som Du Jesus

Å hur dyrbar för mig Du är
Nådens famn gör den fattige rik
Jag bär i mitt inre en skatt
Ovärderlig är Du för mig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Ddur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka