Välkommen

Jag vill ge Dig o Herre min lovsång

Författare
Christer Hultgren

Copyright
© Notlinjen Musikförlag (Admin av Notlinjen musikförlag Stockholm AB)

CCLI-nummer
1010438

Låttext (lyrics)

1. Jag vill ge Dig o Herre min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord,
för den kärlek och nåd som är gränslös.
Jag vill tacka för allt gott Du gjort.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Dig
där var ton ska vara en hyllning dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till Din ära.

2. Ingen annan är värd att besjungas,
endast Du Herre äger min sång.
Och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa Dig evighet lång.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

- Bessdur
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka