Välkommen

Kom Helig Ande

Författare
Sven-Göran Sanfridsson

Copyright
© 1999 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2935113

Låttext (lyrics)

Välkommen helige Ande och kom ta Din plats
Välkommen helige Ande låt elden få falla
Över mitt liv
kom och berör mig, jag vet att Du längtar
Nu är jag här, mitt hjärta är öppet för Dig

Kom helig Ande, kom helig Ande
Kom helig Ande och rör vid mig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Adur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka