Välkommen

Kom

Författare
Fernando Ortega, Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling

Originaltitel
Come Oh Redeemer Come

Copyright
© 1996 Metro One (Admin av Metro One, Inc.)

CCLI-nummer
7051145

Låttext (lyrics)

Upphöjd är Du, o Gud
Helig, helig
Eviga kärleks ljus
Hör min bön
Rädda mig från allt ont
Från min strävan
Förbarma Dig över mig
Hör min bön

Kom längtan i mitt bröst
Var mig nådig
Kom var mitt hjärtas tröst
Skänk mig frid

Du känner all min nöd
Herre, bli kvar hos mig
Rena mig från all synd
Gör mig fri
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Emoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka