Välkommen

Lova Herren min själ

Författare
Camilla Olsson

Copyright
© 2007 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5125913

Låttext (lyrics)

Så hög som himlen är över jorden
Så väldig är Din nåd mot oss
Så långt som öster är från väster
Låter Du allt ont vara från oss Gud

Som en far förbarmar sig över sina barn
Har Du lovat vaka över oss
För Din nåd den är av evighet
över dem som fruktar Dig

Lova Herren, min själ
Lova Hans namn, den allsmäktige
Lova Herren, min själ
Lova Hans namn, den allsmäktige

Du är Gud,Din tron är ställd i himlen
Du är Kung,Ditt rike saknar gräns
Och i evighet Du regerar
Du är upphöjd över allt

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Cdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka