Välkommen

Sjung till Herrens ära

Författare
Susanne Christensson & Björn Klingvall

Copyright
© 2004 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4237637

Låttext (lyrics)

Sjung till Herrens ära, ge Honom ditt lov
Alla jordens länder, ge Honom lovsång
Makten tillhör vår Gud
Helig och upphöjd i sitt Majestät
Makten tillhör vår Gud
Konungars Konung för evigt är Gud

Han är väldig i kraft
Han är underbar i råd
Universums skapare
Livets upphovsman
Han är allsmäktig Gud
Han är helig och sann
Han ger liv som flödar över av kärlek och nåd
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Cdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka