Välkommen

Tack min Gud

Författare
Text: August Ludvig Storm Musik: Johannes Alfred Hultman Arrangemang: Andreas Ericsson

Copyright
© Detta arr: 2022 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7199137

Låttext (lyrics)

1. Tack min Gud, för vad som varit.
Tack för allt vad du beskär.
Tack för tiderna som farit.
Tack för stund, som inne är.
Tack för ljusa, varma vårar.
Tack för mörk och kulen höst.
Tack för redan glömda tårar.
Tack för friden i mitt bröst.

2. Tack för vad du uppenbarat.
Tack för vad jag ej förstår.
Tack för bön som Du besvarat.
Tack för vad jag icke får.
Tack för livets hemligheter.
Tack för hjälp i nödens stund.
Tack för nåd som ingen mäter.
Tack för blodets fridsförbund.

3. Tack för himmel blå i livet.
Tack för moln Du strött därpå.
Tack för solljus, av Dig givet.
Tack för mörkret likaså.
Tack för prövningar och strider.
Tack för hopp som uppfyllts väl.
Tack för dagen som framskrider.
Tack för hopp som slagit fel.

4. Tack för rosorna bland vägen.
Tack för törnet ibland dem.
Tack för resta himlastegen.
Tack för evigt tryggat hem.
Tack för kors och tack för plåga.
Tack för himmelsk salighet.
Tack för stridens klara låga.
Tack för allt i evighet.

Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bbdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka