Välkommen

Till Din ära

Författare
Björn Sundström/Josephine Appelqvist

Copyright
© 1998 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2936497

Låttext (lyrics)

Vi vill sjunga till Din ära
Prisa Din rättfärdighet ://

//: Vi vill ge Dig all vår kärlek
Uttrycka vår tacksamhet ://

1. Du har gett Ditt liv för mig, helat mig med kärleken
Väckte mig till liv med Dig, Du har gjort mig fri

Halleluja, vi vill tillbe Dig vår Kung
Halleluja, i beundran för Ditt namn
Halleluja, vi upphöjer Dig och ser
Herre, bara Du är värdig vår sång

2. Här inför Din helighet känner jag Din trofasthet
Räcker i all evighet, Du har gjort mig fri
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka