Välkommen

Treenig Gud

Författare
Text & Musik: Josefina Gniste, David André Østby, Stig Øyvind Blystad, Vetle Jarandsen, Konrad Lunde

Copyright
© 2020 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7148358

Låttext (lyrics)

1 Mos 1-3, Upp 5:13-14, Joh 14:16, Joh 1:1-3, 14

1. Gud, vår Fader, med Ditt ord,
ger Du liv till allt på jord.
Evig är Du, rik och stor. Prisa Fadern, Gud är god.

2. Jesus Kristus, Du som är himlens gåva till vår värld.
För vår skuld Du bar Ditt kors.
Prisa Jesus, Gud med oss.

3. Helig Ande, som kom ned. Hjälpare, som kraften ger.
Livets givare Du är. Prisa Anden, Gud är här.

Vi upphöjer Dig, treenig Gud.
Allt som i oss är nu sjunger ut,
i beundran av Din härlighet.
Gud vi prisar högt Ditt Majestät.

4. Lova Herren, tre i en. Var och är, kommer igen.
Klädd i härlighet och ljus. Helig, helig är vår Gud.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ebdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Edur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
- Ebdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
Onsong
25 kr per kopia/användare
Lägg till
Ingår i Davids Hjärta:

< Tillbaka