Välkommen

Miracle Music , Bo Järpehag
Psalmer

  • Psalmer
Information
Titel: Psalmer
Artist: Miracle Music , Bo Järpehag
Artikelnr: DAVNOT38
Förlag: David Media
ISBN: 9790900611048
Typ: Notbok/Nothäfte
Genre: Psalm
Utgivningsår: 2022

Noterna till Miracle Musics skiva "Psalmer".

Psalmer är titeln på den nya releasen av och med gruppen Miracle Music. Ett projekt som startades redan 2011 men som nu är fullbordat. Sammanlagt 11 psalmer, varsamt bearbetade och inspelade med stor respekt och kärlek. Några psalmer har fått ny text, några har fått ny musik. Det gemensamma är att psalmerna är skrivna i en annan tid av människor som har hört evangelium, fått uppleva kärleken ifrån Gud och har diktat innerligt och målande därom. Det är sånger som förmedlat tröst, hopp och förundran i livets alla skeden. Kanske är det gemensamma för dessa psalmer att texterna tydligt speglar en människas förståelse av Guds oändliga nåd och att de uttrycker den varma innerlighet och tillbedjan som kommer av mötet med den uppståndne frälsaren, Jesus Kristus. Det är sånger som har sjungits i generationer och som kommer att fortsätta sjungas under människans tid här på jorden.

Gruppen Miracle Music startades av Bo Järpehag 1985 och består även av Elsa Järpehag samt Heléne Kallryd. Målet och visionen lever lika stark nu som i början - att genom sång och musik tillbe Gud och beskriva Hans godhet och nåd.

1. Här finns kärlek, stor, oändlig

2. Låt mig få se Dig

3. Dyraste Jesus

4. Jag hörde Jesu milda ord

5. Jag älskar Dig Jesus

6. Jesu kärlek, djup och helig

7. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla

8. Så ljuvligt klingar Jesu namn

9. En dunkel örtagård jag vet

10. Min Frälsare, var det för mig?

11. När jag det dyra korset ser

Visa hela beskrivningen