Välkommen


Tid att tillbe - 90 lovsångsklassiker

  • Tid att tillbe - 90 lovsångsklassiker
Information
Titel: Tid att tillbe - 90 lovsångsklassiker
Artist:
Artikelnr: DAVNOT39
Typ: Notbok/Nothäfte
Genre: Lovsång / Contemporary
Utgivningsår: 2023

En ny sångbok som samlar betydelsefulla lovsånger fram till 2010 för att föra deras betydelse vidare i vår tid!

"Visa mig en kyrkas sånger så ska jag visa dig deras teologi". Detta citat av teologen Gordon Fee belyser sångens betydelse i den kristna kyrkans tillbedjan. Vi är skapade till tillbedjare och ett sätt vi uttrycker detta på är genom församlingssången. Inte bara att vi sjunger utan vad vi sjunger.

I denna sångbok har David Media samlat lovsånger skrivna fram till 2010 som på ett särskilt sätt berört kyrkan i vårt land. Sånger av lov, pris och tacksamhet som ett uttryck för vår kärlek till Gud som i all evighet är värd att tillbes. Det är David Medias förhoppning att denna sångbok blir till välsignelse för dig, din församling men framför allt Gud.

Innehåll:

Alla behöver kärlek

Allt som Du har sagt

Bara Du

Bara Du är Gud

Bara Du är värdig

Bara i Dig

Bara Jesus

Din nåd

Din nåd är allt jag behöver

Ditt namn är morgonstjärnan

Dra mig nära Dig

Du ger oss liv

Du som stillar stormen

Du som är törstig

Du är det levande vattnet

Du är en god Gud

Du är Helig

Du är mitt andetag

Därför vi prisar

En sak Gud på mitt hjärta

Endast av nåd

Ett enda ber jag Herren om

Evige Far

Fader av liv

Förunderlig nåd

Gladsången

Gud den högste

Göm mig i Dina vingar

Gör mitt hjärta rent

Helig mark

Herre kom

Herren är min starkhet

Hjärtats lovsång

Hosianna

Hosianna (Lovet stiger)

Hungrig

Här är jag

Högst av allt

I Din närhet

I Din öppna famn

I Ditt ansiktes ljus

Jag funnit kärlek

Jag ger Dig mitt liv

Jag kommer för att tillbe

Jag vill sjunga om Dig för evigt

Jag vill älska Dig av hela mitt hjärta

Jesus, allt till Jesus

Jesus Du är underbar

Jesus Guds Son

Jesus har gjort allt

Jesus Kristus

Kom Du Helige

Kom nådebordet är dukat

Kom var mitt centrum

Lammets sång

Lova Herren min själ

Lova vår Gud

Låt Din Ande

Låt vart ord från min mun (Psalm 19)

Majestät, Konung i evighet

Med evig kärlek

Mitt hjärtas lovsång

Namnet Jesus

Nu böjer jag mig ner

Nådefull Gud

Nära Jesus

Oändlig nåd

Passionspsalm (Det var för mig)

På Dig min Gud förtröstar jag

Ropa till Gud

Sjung till Jesus

Spikarnas lovsång

Stor och värdig

Så länge jag lever

Så stor är vår Gud

Sätt våra hjärtan i brand

Tacka Herren för Han är god

Tid att tillbe

Till den som sitter på tronen

Till Guds källa

Under ett vattenfall

Vi vill säga tack

Vid Guds hjärta är jag buren

Vilken vän jag fann

Värdig är Du

Värdigt är Guds lamm

Än en gång

Ära till Ditt namn

Ödmjukhetens Konung

Öppna mitt hjärta för Dig Gud

Visa hela beskrivningen