Välkommen

Allt som Herren gjort

Författare
Text & Musik: Jonatan Brandström, Wilhelm Svensson, Eric Liljero, Körarr: Carina Johansson

Copyright
© 2015 Hillsong Music Publishing (Administreras i Norden av David Media AB) / Manus

Låttext (lyrics)

Sjung om allt som Herren gjort
Allt Han gjort, allt Han gjort
Sjung från hjärtat till Hans tron
till Hans tron, till Hans tron

Han som blev min frälsning
ska för evigt va’ min sång
Herrens namn jag prisar dagen lång

Kärlek, nåd och godhet är
Den Han är, den Han är
Sänd från himlen till vår jord
till vår jord, till vår jord

Jesus, bara genom Dig kan vi hitta sanningen
Jesus, Du har gjort mig fri ifrån syndens tyranni

Prisa högt vår Herres namn
Herrens namn, Herrens namn
Ingen annan frälsa kan
Frälsa kan, frälsa kan
Visa hela texten

Köp notblad för Allt som Herren gjort

Onsong
20 kr
Lägg till

Provlyssna på Allt som Herren gjort

Finns med på följande produktioner:
< Tillbaka