Välkommen

Blott en dag

Författare
Text: Lina Sandell-Berg Musik: Oscar Ahnfelt Arrangemang: Millan Holm

Copyright
© Detta arr: 2022 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7199138

Låttext (lyrics)

1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2. Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.

3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla,
blott vid Dina löften, Herre kär.
Ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i Ordet mig förvarad är.
Hjälp mig Herre, att vadhelst mig händer,
taga ur Din trogna fadershand.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka