Välkommen

Brist ut i sång

Författare
Musik och textbearbetning: Paul Biktor Börjesson Text: Alf Härdelin

Copyright
© 2019 David Songs (Admin av David Media AB) / Manus

CCLI-nummer
7167321

Låttext (lyrics)

Brist ut i sång, min själ, välsigna Gud.
Hans trofasthet förblir till evig tid.
Stor är Hans makt och visdom är Hans bud.
Hans namn är heligt och Hans gåva frid,
Hans gåva frid.

Han har behag till själens fattigdom
och mättar hungrande med livets bröd.
Åt sina barn ger Han sin rikedom,
ur djupet av sitt eget överflöd,
sitt överflöd.

Med himmelsk glans beträder Han sin brud
och smyckar henne med sin salighet.
Hon strålar skönt som liljan i sin skrud,
ty Herrens nåd är hennes salighet,
hennes salighet.

Brist ut i sång, Guds folk, besjung med mig
vår Konung, Härskaren, den Evige,
som i sitt ord än kallar oss till sig.
Den store Guden, den barmhärtige,
den barmhärtige.

Alf Härdelin, Cecilia nr:429 (Bearbetning: P.B.B)
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka