Välkommen

Därför vi prisar

Författare
Tommy Walker . Sv.text: Bengt Johansson

Originaltitel
Thats why we praise Him

Copyright
© 1999 Universal Music - Brentwood Benson Songs (BMI) / We Mobile Music (BMI) (adm. at CapitolCMGPublishing.com)

CCLI-nummer
7051354

Låttext (lyrics)

Han kom hit ner för att visa väg
Från himmelen för att ge oss liv
Han gav oss hopp i sin försonande död,
Stod upp igen - vi ser Hans makt och ära!

Därför vi prisar och tillber vår Kung
Därför vi ger allt som vi är till honom
Därför vi böjer oss inför det kors,
Där han gav sig helt för oss,
Där han gav sig helt för oss!

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka