Välkommen

Den Gud vi väntat på

Författare
Text & musik:Brittney Spencer, Connor Wheaton, Emil Sydhage, Gilbert Nanlohy, Sv övers: Evelina Gard, Sarah Lundbäck Bell

Originaltitel
Mothers and Shepheards

Copyright
© 2019 BSpencer Publishing/Common Hymnal Digital/Common Hymnal Publishing/JenWah Publishing/Treblig Publishing/With Primary Colors (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7227833

Låttext (lyrics)

1. Kom hit, hör ljudet från de mödrars klagosång
som går igenom Betlehem.
De sörjer liv som gått förlorade.
De ropar ”Herre, förbarma Dig”.
De visste inte att Han var på väg.
Under förtrycket så rann hoppet ut,
men då fick nattens herdar änglabud.

Ooh-ooh...

2. Vi har hört att det har fötts en son.
Att Han är den Gud vi väntat på.
Himlens änglar talar om för oss,
vi är frikända genom hans nåd.
Vi har färdats över hav och land
för att finna detta dyra lamm.
Han kom och öppnade en väg för oss,
ifrån krubban ända till ett kors.

Halleluja, ära Gud, den högste.
Kung Messias, världens Frälsare.

3. Och för evigt sjunger vi den sång
om den Kung som allting handlar om.
Hör hur allting skapat stämmer in
och förkunnar Herrens härlighet.

Helig, helig, nådefull och mäktig.
Gud har sänt oss världens Frälsare.

Halleluja, ära Gud, den högste.
Kung Messias, världens Frälsare.

Ooh-ooh...
Världens Frälsare.
Ooh-ooh...
Världens Frälsare.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bessmoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Bessmoll
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
- med etiketter
Onsong
25 kr per kopia/användare
Lägg till
Ackordblad (Chord Chart)
Planning Center
150 kr per paket (10st användare)
Lägg till
- Instrumental - Bessmoll
Singback
25 kr
Lägg till
Finns med på följande produktioner:
Ingår i Davids Hjärta:

< Tillbaka