Välkommen

Den högste och den störste

Författare
Tim Hughes & Nick Herbert, Svensk översättning: Martin Börjesson

Originaltitel
The highest and the greatest

Copyright
© 2006 Thankyou Music (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6248844

Låttext (lyrics)

Väck varje själ, väck varje röst
att sjunga evighetens sång
Och krön till Kung vår store Gud
Bekänn Hans namn, Kung Jesus

Du är den Högste
Du är den Störste
Du är vår Gud och Kung
änglar ska tillbe
riken ska falla
ner inför Dig, vår Kung

En dag ska alla tillbe Dig
ge ära till den Mäktige
Ditt namn är stort och suveränt
Du är vår Gud, vår Kung

Låt varje röst sjunga till Dig
och ära Ditt namn, ära Ditt namn
Sjung! Sjung! Sjung!
Så stor är Gud
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bessdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Bessdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka