Välkommen

Du är Messias

Författare
Mattias Martinson

Copyright
© 1999 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2923950

Låttext (lyrics)

Helighet är Ditt namn
Frihet finns i Din famn
Jag får vila hos Dig
Du är den som beskyddar mig
Segerfursten Du är
Och Du väljer att vara här
Jag får segra med Dig
Du är den som beskyddar mig

//: Du är Messias, den Helige
Kung Jesus, den Rättfärdige ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka