Välkommen

Du är min Gud

Författare
Elsa Rydin

Copyright
© 2001 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
3363791

Låttext (lyrics)

1. Du min Gud, Du är den levande Guden
Du min Gud, Ditt rike kan inte vackla
Det står fast i evighet, det står fast i evighet

2. Du min Gud, Du är den högste av alla
Du min Gud, allt mörker flyr Ditt namn
Alla måste frukta Dig, bäva för Ditt stora namn

Du är min Gud, Du är min Gud
Tänk att jag får leva Nära Ditt hjärta min Gud
Du som är den främste, Du som är den störste
Du, alltings skapare, Du alltings Herre
Min Gud, vem kan utforska Dig?
Du, den helige, Du, den härlige
Tänk att Du är min Gud

3. I Dig min Gud, i Dig har jag min stolthet
Du är min klippa, Du är min starkhet
Du som gör under, Du är min Gud
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka