Välkommen

Du är min Gud

Författare
Charlotte Nordin

Copyright
© 2010 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5892033

Låttext (lyrics)

Du är min Gud, förbarma Dig Herre, jag ropar till Dig hela Dagen

Låt din tjänare glädjas, jag sätter mitt hopp till Dig
Herre Du är god, Du förlåter
Rik på kärlek till alla som åkallar Dig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka