Välkommen

Du som bär ett heligt namn

Författare
Text: Jerker Gunnarsmo, Musik: Jerker Gunnarsmo, Johannes T. Lindsmyr, David Levinsson, Carl Eksmo, Jennifer Götvall, David Götvall

Copyright
© 2021 David Songs (Admin av David Media)

CCLI-nummer
7173070

Låttext (lyrics)

1. Du som skapat universum
och håller världen i Din hand.
Gud allsmäktig kungars konung,
Du som bär ett heligt namn.

2. Du är värdig all vår lovsång.
Du är mäktig god och sann.
Herrars herre, frälsarkonung,
Du som evig seger vann.

Jag vill alltid prisa Dig.
Alltid tacka för Din nåd.
Jag vill alltid ära Ditt namn.
Du Guds son, Du helige.
Du Guds son, Du helige.

3. Du som krossar våra bojor
i Din öppna frälsarfamn.
Du som talar till mörkret,
så att ljuset bryter fram.

4. Du som väcker upp vårt inre,
så vår längtan kan bli sann.
Du som skapat sången i oss
Ära till Ditt heliga namn.


Sjunger ära till Ditt heliga namn.
Ära till Ditt heliga namn, Jesus.
Ära till Ditt heliga namn.
Ära till Ditt heliga namn.

Sjunger ära till Ditt heliga namn.
Ära till Ditt heliga namn.
Ära till Ditt heliga namn.
Ära till Ditt heliga namn.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
- Edur
Onsong
20 kr
Lägg till
- med etiketter
Onsong
20 kr
Lägg till
- Instrumental Edur
Singback
25 kr
Lägg till
Finns med på följande produktioner:
Ingår i Davids Hjärta:

< Tillbaka