Välkommen

Du vårt allt

Författare
Rickard Sundström

Copyright
© 2012 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6499624

Låttext (lyrics)

Vi lyfter Ditt namn, bekänner Dig Jesus
Lyfter Ditt namn, bekänner Dig Jesus
Vi lyfter Ditt namn, bekänner Dig Jesus
Över allt, över alla, Herre över allting Du är

Du vår hopp, Du vår tröst
Du vår hjälpare och vän
Frälsaren, Mästaren, Du vårt allt

Den ende som kan rädda vårt folk
Den ende som kan hela vårt land
Den ende som kan rädda vårt folk
1. Den ende som kan hela vårt land
2. Den ende som står över allt
över alla, Herre över allting Du är
över allt, över alla, Herre över allting Du är
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Cdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka