Välkommen

Evige Far

Författare
Camilla Olsson

Copyright
© 2004 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4237668

Låttext (lyrics)

Varje morgon är Din nåd ny mot oss.
Du är trofast, Du sviker aldrig oss.
Du vår Gud, Du vår Gud.

Du ger glädje för var dag som går.
Med den kraft Du ger vi allt förmår.
Du vår Gud, Du vår Gud.

Evige far, Helig är Du.
Regerar över himmel, jord och hav.
Väldig i makt, klädd i skönhet och prakt.
Människor och änglar tillber Dig.

Du är vår tillflykt år från år.
Du densamme är, Ditt ord består.
Du vår Gud, Du vår Gud.

Stor är Du Herre och väldig Din kraft.
Ditt rike har ingen gräns.
Mäktig att utföra allt vad Du sagt.
Du är konung i evighet, evige Far.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Bessdur _ Originaltonart
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Bessdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka