Välkommen

Explosion

Författare
David André Østby, Stig-Øyvind Blystad, Paul Grønseth

Originaltitel
Eksplosjon

Copyright
© 2015 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7055207

Låttext (lyrics)

Jag ser Din skönhet
i var soluppgång
Din storhet förkunnas
i fåglarnas sång
Allt som Du skapat
vart träd och var sten
sjunger Din ära
ära till Dig

Som en explosion
av lovsång till Gud
Vi sjunger med jorden
Helig är Du
Som en symfoni
mellan himmel och jord
Vi sjunger med änglar
Gud, Du är stor

Jag ser Din storhet
i stjärnornas sken
Ögon som strålar
Ifrån himmelen
Hela universum
en glimt av Ditt verk
Där tusentals solar
bleknar mot Dig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bessdur _ Originaltonart
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
Onsong
25 kr per kopia/användare
Lägg till
Finns med på följande produktioner:
Ingår i Davids Hjärta:

< Tillbaka